11 Broerweg

Plattegrond Castra

De plattegrond van de legioensplaats (castra). In paars de castra zelf, in rood het omliggende kampdorp en in bruin de uitgestrekte grafvelden. De waterleiding is getekend in blauw.

U staat nu weer op dezelfde hoogte als aan het begin van de Broerdijk. Als u terugkijkt, kunt u een denkbeeldige streep trekken naar het beginpunt. Die streep markeert de bovenkant van de dam en dus ook de plek van de houten watergoot.

Als u nu weer omdraait in de richting van de waterleiding, kijkt u links naar het terrein van de voormalige legioenplaats. De Berg en Dalseweg is overigens een oude Romeinse weg. Hoe deze weg en de waterleiding elkaar hebben gekruist, is niet bekend. Maar dat zal ongetwijfeld door de Romeinse ingenieurs probleemloos zijn opgelost.

Sommige archeologen gaan er van uit dat de waterleiding ongeveer hier al de legerplaats binnenkwam, op de meest zuidoostelijke hoek. Ook hierover is dus nog discussie.

• Steek het kruispunt over (Broerweg). De huizenrij achter het pleintje links geeft ongeveer de locatie aan waar de muur van de castra heeft gelopen. Loop door tot het kruispunt met de Ubbergseveldweg.

Comments are closed.