9 Broerdijk

BroerdijkDe oorsprong van de Broerdijk heeft eeuwenlang gezorgd voor spannende verhalen. In de middeleeuwen dacht men dat de dijk was aangelegd door monniken, ‘broeders’. Een ander verhaal gaat over de ruzie tussen twee reuzenbroers, waarbij een van de twee een dam neerlegde om duidelijk te maken waar het bezit van de een ophield. Wetenschappers begonnen zich in de 19e eeuw ook over de kwestie te buigen. Zo schreef stadsarchivaris en historicus Van Schevichaven rond 1900: ””””Het oudste werk van ””””s menschen hand in de buurt van Nijmegen is zonder twijfel de Broerdijk. Geheimzinnig is zijn oorsprong, en ten eeuwigen dage zullen het wel onbeantwoorde vragen moeten blijven: Welke volksstam wierp deze dijk op? En met welk doel geschiedde dit?”””” Rond 1900 was de dijk in het midden nog minstens vier meter hoger dan nu.

Inmiddels weten we dat de Broerdijk door de Romeinen is aangelegd en het laatste deel vormde van het aquaduct naar de legioenplaats. De hoogte van de Broerdijk is weliswaar grotendeels verloren gegaan, maar nog altijd liggen de tuinen van de huizen lager dan hun voorkant.

• Vervolg uw weg over de Broerdijk tot het kruispunt met de Hengstdalsweg.

Comments are closed.