10 Hengstdalsweweg

Broerdijkdoorsnede

Een schematisch weergave van het mogelijke uiterlijk van de Broerdijk in de Romeinse tijd. De brug zal van hout zijn geweest.

U staat hier op het diepste punt van de Broerdijk. Tot 80 jaar geleden was de Broerdijk op dit punt nog meters hoger en liep de weg vanuit Nijmegen hier nog dood. De dam heeft zeker deel uitgemaakt van het aquaduct, maar hoe hoog de dam is geweest, is onzeker. Tot nu toe gingen we er van uit dat de dam tot maximale hoogte is opgeworpen. Op deze plek zou dat een hoogte betekenen van 12 meter. Dat is ongeveer even hoog als de huizen aan de rotonde!

Volgens een nieuwe theorie is de Broerdijk enkele meters lager geweest. Bovenop deze lagere dam heeft in dat geval een houten brug of een sifon gelegen. Een sifon is een drukpersleiding, waarbij gebruik wordt gemaakt van de wet van de communicerende vaten. Over de dam zou dan een gesloten, loden leiding hebben gelegen. Er zijn twee aanwijzingen voor deze theorie: in de 19e eeuw was de Broerdijk al minder hoog dan gedacht, en bovendien is in het verleden een rij paalgaten gevonden van 30 cm doorsnede. Mogelijk waren dat de resten van funderingen.

Het laatste woord is daar nog niet over gezegd.

• Vervolg uw weg over de Broerdijk tot het kruispunt met de Berg en Dalseweg.

Comments are closed.