4 Meerwijkselaan

Volgens de waterstaatkundige principes zou de waterleiding van de vijver aan de Watermeerwijk de hoogtelijn moeten volgen in de richting van het volgende ‘aardwerk’, het Louisedal. Die hoogtelijn ligt een aantal tientallen meters ten noorden van de Meerwijkselaan, de weg waar u nu staat.

Een aantal jaar geleden is onderzoek gedaan naar de mogelijke locatie van dit gedeelte van de waterleiding. Ongeveer ter hoogte van het punt waar u nu staat, is dwars op de Meerwijkselaan een proefsleuf getrokken. De archeologen vonden sporen van een flinke nederzetting uit de IJzertijd. Ook vonden ze een greppel die de richting van de hoogtelijn volgt. Maar die greppel leek te horen bij de nederzetting, en niet bij het aquaduct. Mogelijk zijn de resten van het aquaduct in de loop der tijd weggespoeld, verploegd of door bodemvorming onherkenbaar geworden.

greppel

• Vervolg uw weg over het fietspad van de Meerwijkselaan. Na ± 150m  1e weg RA. Doorlopen tot het begin van het Louisedal (± 400m).

Comments are closed.