5 Louisedal 1

Het Louisedal heeft veel wetenschappers hoofdbrekens bezorgd – en doet dat nog steeds. Het dal ligt precies op de route van het aquaduct tussen het Kerstendal en de legerplaats in Nijmegen. Maar er klopt iets niet met de hoogte: het huidige dal loopt af naar het oosten in plaats van het westen.

Er zijn verschillende verklaringen mogelijk. Misschien is het Louisedal gegraven als spreng. Het water zou dan uit de heuvel oostwaarts stromen en vervolgens via een grote omweg naar het westen zijn gevoerd. Mogelijk, maar niet logisch: er zijn geen bronnen in en rond de heuvel. Veel logischer is dat de Romeinen dwars door de heuvel groeven om de kortste weg voor het aquaduct te maken. Misschien is het dal sinds de Romeinse tijd deels volgelopen met aarde, zodat we dus niet precies weten hoe diep het dal oorspronkelijk was.

Louisedal

Bij opgravingen bleek dat de goot van het aquaduct vier meter onder de huidige bodem van het dal lag.

Op het punt waar u nu staat is wel archeologisch onderzoek gedaan: daar lag de bodem van de Romeinse geul op 59,5m NAP, zo’n 3,5 meter lager dan de huidige bodem van het dal (op 63m NAP). De geul was rechthoekig uitgegraven. Opvallend is dat de geul niet of maar kort heeft gefunctioneerd: hooguit één seizoen. Dat brengt ons op een derde mogelijkheid: misschien hebben de legionairs het Louisedal gegraven als afkorting van de bestaande waterleiding, maar hebben ze dat niet af kunnen maken vanwege hun overplaatsing naar Aquincum (Boedapest).

• Loop terug en sla het eerste pad RA. Rechts ziet u indrukwekkende hoeveelheden uitgeworpen grond. Einde pad, bij het hek, RA.

Comments are closed.