Bronnen – verder lezen

Bouwer, K. Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald. Utrecht 2003.
Brus, B. Een aquaduct voor Noviomagus? Ongepubliceerd rapport. Beek 1997.
Brus, B. Verslag met betrekking tot enkele hoogtemetingen in verband met een aquaduct voor Noviomagus. Ongepubliceerd rapport. Beek 1999.
Derks, H., M. Kocken, P. van der Heijden & R. van der Weiden. Van Bron tot Kraan. Het aquaduct van Groesbeek als levensader voor nieuwe economie: een ontwikkelingsvisie. Gemeente Groesbeek 2008.
Groenestijn, H. & H. Grote. Een Gilde wandeling uitgezet langs het vermoedelijke Romeins waterleidingtracé. Nijmegen 2005.
Hodge, A. Roman aqueducts & water supply. 2002.
Schut, P. De aardwerken van Groesbeek: een aquaduct voor de Romeinse legioensvesting van Nijmegen? Amersfoort 2005.
Schut, P., W. Derickx, J.W. de Kort en B. van Os. Een karterend booronderzoek rond het Kerstendal, gemeente Groesbeek. RAM 191, Amersfoort.
Willems, W., H. van Enckevort, J.K. Haalebos & J. Thijssen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, Deel 1: Prehistorie en Oudheid. Nijmegen 2005.
www.romanaqueducts.info
www.awnregionijmegen.nl/aquaduct.htm
www.spannendegeschiedenis.nl
Tijdpad. Boekje en audiotour Romeins Nijmegen-Oost, te koop bij Museum Het Valkhof of te downloaden op www2.nijmegen.nl/content/944187.

Comments are closed.