Technische specificaties

De totale lengte van het aquaduct is zo’n 5 km. Het hoogste punt, ter hoogte van de Oude Kleefsebaan, lag vermoedelijk rond de 80 meter NAP. De ingang van de legioenplaats op de Hunerberg in Nijmegen-Oost ligt op ca. 52 meter NAP. Het verval van de waterleiding is vrijwel constant 0,2%.

Gravende legionairs

Gravende legionairs

Voor de aanleg van alle verschillende onderdelen is naar schatting zo’n 200.000 m3 grond verplaatst, met name voor de aanleg van dalen (Kerstendal, Louisedal, Mariënboom) en dammen (Cortendijk, Swartendijk, Broerdijk). Het aquaduct was uitgevoerd in aarde en hout, met een houten goot voor het transport van het water. Omdat het hout is vergaan, is van die goot niets teruggevonden. De overige ‘aardwerken’ wel. Daar voert de route dan ook langs. Behalve de Cortendijk, want die is vanaf de openbare weg niet te zien.

Ook de stad Ulpia Noviomagus in Nijmegen-West zal een aquaduct hebben gehad. De bevolking telde in de tweede eeuw zo’n vijfduizend inwoners, die onder andere gebruik maakten van een groot openbaar badhuis. Het aquaduct van Noviomagus is echter nog niet teruggevonden.

Comments are closed.