Het Romeinse aquaduct van Berg en Dal

Nijmegen is de belangrijkste Romeinse plaats van Nederland. Hier lag de eerste en grootste stad van Nederland, Ulpia Noviomagus. Van 70-105 na Chr. lag in Nijmegen-Oost ook een compleet legioen, het Tiende Legioen Gemina. Dat bestond uit zo’n 5.000 soldaten. Om de legioenplaats lag een kampdorp met ambachtslieden en handelaars.

De waterbehoefte van de legionairs was enorm: niet alleen voor drinkwater, maar ook voor de bereiding van eten en drinken, het spoelen van de latrines, drinken voor paarden en muilezels, water voor de bewoners van het kampdorp en voor de badgebouwen. Bij elkaar wordt de waterbehoefte geschat op zo’n 1 tot 4 miljoen liter per dag.

Binnen de legerplaats sloegen de legionairs een diepe put, maar dat leverde niet genoeg water. Daarom legden ze een waterleiding (aquaduct) aan vanaf enkele bronnen in Berg en Dal. De waterleiding bestond uit een houten goot, waarvan niets is overgebleven. Wel zijn nog altijd resten van dammen zichtbaar waarmee dalen werden overbrugd, en dalen die door heuvels zijn uitgegraven.

De Aquaductroute leidt u zo dicht mogelijk langs het vijf kilometer lange traject van de waterleiding. Op een aantal punten kunt u met eigen ogen de soms indrukwekkende resten van het aquaduct zien en ervaren. Door het gebruik van het routeboekje of de QR-codes komt u meer te weten over dit bijzondere en zeldzame Romeinse erfgoed.

Comments are closed.