6 Louisedal 2

Louisedal4_bewerkt

Als het Louisedal gegraven is, moet de inhoud van het dal gelijk zijn aan de hoeveelheid uitgeworpen grond. Oftewel: A + B = C. Dat blijkt ook inderdaad zo te zijn

Op dit punt is het Louisedal het diepst, wat u natuurlijk ook merkt aan uw kuiten als u de trappen op en af gaat. Het hoogteverschil loopt op tot 14 meter. Opvallend is hier dat de uitgeworpen grond relatief ver van het dal ligt, verder dan bijvoorbeeld bij het Kerstendal. Een mogelijke verklaring kan zijn dat het dal hier nog veel dieper was uitgegraven (hoe dieper, hoe breder). In de eeuwen daarna zal erosie het dal weer gedeeltelijk hebben opgevuld. Een andere mogelijkheid is dat de Romeinen wel van plan waren om de heuvel diep uit de graven, maar hun karwei niet hebben voltooid. De huidige bodem van het dal ligt op 66 meter NAP.

Louisedal5U ziet aan de andere kant van het hek hoe het gegraven dal doorloopt op het terrein van Museumpark Orientalis. De dwarsdam door het dal is ooit aangelegd voor het laten rijden van een toeristentreintje. Daarachter sluit het dal aan op een natuurlijk dal en komt precies uit bij het begin van de Swartendijk.

Tot 1975 liep door het Louisedal een pad, te midden van een donker sparrenbos. Het pad was de kortste weg van Nijmegen naar landgoed de Watermeerwijk en had de veelzeggende naam ‘liefdeslaantje’. De sparren zijn gekapt, maar sindsdien is het dal totaal verwilderd.

• Loop door het dal heen en volg het hek aan uw linkerzijde. Als het hek een haakse bocht naar links maakt, volg dan het pad rechtdoor. Bij T-splitsing met groot pad LA (Theresiaweg, onverhard). Passeer de slagboom.

Comments are closed.