Stuwwal

Het reliëf in Berg en Dal hier is te danken aan een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd, 200.000 – 130.000 jaar geleden. Tijdens extreme kou duwden meer dan honderd meter dikke gletsjers vanuit het noorden enorme hoeveelheden steen, zand, grind, leem en klei voor zich uit. De grondlagen kwamen daarbij scheef te liggen. Na het smelten van het ijs bleef de stuwwal als een grillige, hoefijzervormige heuvel achter in het landschap. Smeltwater, regen en wind slepen de scherpe kantjes eraf en zorgde ook voor het ontstaan van brede dalen. Door de gelaagdheid van de ondergrond was (en is) bronwater aanwezig op relatief grote hoogte. De Romeinen hadden dat feilloos in de gaten en groeven sprengen om die watervoerende lagen aan te boren.

Comments are closed.