1 Bron

U bevindt zich op een interessant punt in het landschap. De Oude Kleefsebaan ligt op ca. 90 meter NAP, één van de hoogste punten uit de omgeving. Aan de overkant van de weg loopt de heuvel relatief steil naar beneden. Na de ijstijd is de stuwwal aan deze noordkant afgesleten, niet alleen door smeltwater maar vooral door de werking van de rivieren. Opvallend genoeg vormt de Oude Kleefsebaan een waterscheiding: hemelwater ten noorden van de weg komt terecht in de Waal, terwijl de regen ten zuiden van de weg uiteindelijk uitmondt in de ver weg gelegen Maas.

Aan de overkant van de Oude Kleefsebaan ontspringen nog altijd een aantal bronnen. De Romeinen hadden dat goed in de gaten en groeven een dal (spreng) in de richting van dat bronnengebied. De bodem van het Kerstendal ligt hier op 82 meter, maar lag in de Romeinse tijd waarschijnlijk dieper.

Vestaalsche-Heuvel

Bij de bron van het aquaduct ligt deze mysterieuze berg aarde, die vroeger ‘Vestaalsche Heuvel’ werd genoemd.

Rechts van het dal ziet u een heuvel van 40 meter breed en 4 meter hoog. In de 19e eeuw stond deze bekend als de ‘Vestaalsche Heuvel’, vernoemd naar de Romeinse godin van het haardvuur. Berichten uit de 17e eeuw spreken van overblijfselen van een tempel voor Mercurius. Misschien waren het de ruïnes van een nympheum, een bronheiligdom dat de Romeinen bouwden aan het begin van een aquaduct. Zo’n heiligdom kon verschillende vormen hebben, maar had vaak het uiterlijk van een tempeltje.

• Volg het trottoir in de rijrichting. Eerste straat rechts (Kerstendalsweg).
• Na huisnummer 16 rechtsaf het betegelde pad in.
• Einde weg links (Lijsterweg), meteen rechts (Merelweg).
• Aan het eind van de Merelweg rechtdoor, over de heuvelrand. Naar links het Kerstendal volgen tot het uitzichtplatform.

 

Cybele

Wijnschep met afbeelding van Cybele, begin 19e eeuw door Franse soldaten gevonden in Berg en Dal, precies aan het begin van het aquaduct (Rijksmuseum van Oudheden, Leiden).

Comments are closed.